Belvárosi gyógytorna-rendelőnk: 06303467136

  Bel-Budai gyógytorna-rendelőnk: 06304878284

Header

Jogi nyilatkozat

A www.gyogytornarendelo.hu címen elérhető honlapot a Magyarországi Mckenzie Intézet Alapítvány (1051, Budapest, Október 6. utca 16.) üzemelteti. A Magyarországi Mckenzie Intézet Alapítvány a honlapon található tartalmak kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú tanulmányozását és letöltését engedélyezi, azzal, hogy valamennyi felhasználó köteles a Magyarországi Mckenzie Intézet Alapítvány által feltöltött vagy megjelenített információkat, tartalmat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartani.

A Magyarországi Mckenzie Intézet Alapítvány előzetes írásbeli engedélye szükséges a honlapon közzétett tartalmak módosításához, a honlaptól eltérő helyen való bármilyen közzétételéhez, előadásához, terjesztéséhez, illetve kereskedelmi célú felhasználásához. Az engedély nélküli felhasználás szerzői jogi vagy egyéb jogszabályokba ütközhet.

A Magyarországi Mckenzie Intézet Alapítvány kijelenti, hogy a honlapon közzétett képi-, szöveges- és hangtartalmak jogszerű birtokosa és felhasználója, azok közlését jogszerűen végzi és rendelkezik a felhasználáshoz szükséges jogokkal, hozzájárulásokkal és engedélyekkel. A Magyarországi Mckenzie Intézet Alapítvány a honlapon nem jelentet meg semmilyen olyan tartalmat, amely jogi védelem alatt áll, és a felhasználáshoz jogosultsággal nem rendelkezik, vagy amely tartalom felhasználása egyébként jogszabályba ütközik.

Adatkezelés

A honlap üzemeltetésével összefüggésben gyűjtött és rögzített személyes és egyéb adatok kezelője a Magyarországi Mckenzie Intézet Alapítvány. Az adatkezelés során a Magyarországi Mckenzie Intézet Alapítvány a honlapon közzétett Adatkezelési Szabályzatban meghatározott adatfeldolgozót vesz igénybe. A Magyarországi Mckenzie Intézet Alapítvány a felhasználók által a honlap használata során, tájékozott hozzájárulással, önkéntesen megadott személyes és egyéb adatokat a felhasználók hozzájárulásának körében kezeli a honlapon közzétett Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerint, összhangban a vonatkozó hatályos jogszabályokkal. A honlap felhasználói az általuk megadott személyes adatok Magyarországi Mckenzie Intézet Alapítvány által történő kezeléséhez és/vagy továbbításához, harmadik személy általi feldolgozásához a személyes vagy különleges adatok feltöltését megelőzően tett kifejezett nyilatkozatukkal kötelesek hozzájárulni. A felhasználók hozzájárulásukban kifejezetten tudomásul veszik, hogy az általuk megadott adatok egészségi állapotra vonatkozó személyes adatokat tartalmaz(hat)nak, mely esetben az adatkezelés célja gyógykezelés vagy az egészség megőrzését célzó kezelés előkészítése.

A Magyarországi Mckenzie Intézet Alapítvány köteles bármely érintett felhasználónak 3 munkanapon belül tájékoztatást nyújtani a róla kezelt személyes adatok köréről és az adatok kezelésének céljáról. A tájékoztatást a felhasználók az info@gyogytornarendelo.hu e-mail címre küldött, erre vonatkozó kérelemmel ingyenesen kérhetik.

A Magyarországi Mckenzie Intézet Alapítvány által végzett adatkezeléssel érintett felhasználók a Magyarországi Mckenzie Intézet Alapítvány székhelyére küldött levélben vagy az info@gyogytornarendelo.hu e-mail címre küldött levélben korlátozás nélkül jogosultak a DGK által végzett adatkezeléshez megadott hozzájárulásukat visszavonni, hozzájárulásukat egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre korlátozni, illetve személyes adataik kezelése ellen a hatályos jogszabályok alapján tiltakozni.

Adatvédelmi szabályzat, hozzájáruló nyilatkozat - hírlevél, elektronikus küldemény, e-mail küldéséhez

A hírlevélre feliratkozással hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyarországi Mckenzie Intézet Alapítvány a Magyarországi Mckenzie Intézet Alapítvány szolgáltatásaival, akcióival, aktualitásaival kapcsolatos hírlevelet, elektronikus küldeményt küldjön részemre tájékoztatás és közvetlen üzletszerzés céljából, a megadott e-mail címemre.

Tájékoztatás az adatkezeléssel kapcsolatosan

A Magyarországi Mckenzie Intézet Alapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy a hírlevél küldéshez megadott adatokat bizalmasan kezeli, arról külön nyilvántartást vezet és azt harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé.

A hírlevélre feliratkozás bármikor korlátozás, indokolás nélkül és ingyenesen visszavonható a Magyarországi Mckenzie Intézet Alapítvány székhelyére küldött levélben (1051, Budapest, Október 6. utca 16.) vagy az info@gyogytornarendelo.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben a hírlevélre feliratkozáskor megadott e-mailcímről. Ebben az esetben a nyilatkozó neve és minden egyéb személyes adata a nyilvántartásból haladéktalanul törlésre kerül, és továbbiakban részére reklám vagy egyéb tájékoztatás nem közölhető.
A Magyarországi Mckenzie Intézet Alapítvány a hírlevélhez hozzájárulást a Személyes adatok védelméről szóló és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, a 2001. évi CVIII. törvény és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. Törvény rendelkezéseinek betartásával kérte.